Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Mājokļu politikas attīstība Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development of the Housing Policy in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Baiba Pļaviņa
Anotācija Nekustamais īpašums ir viens no valsts lielākajām bagātībām, jo bez nekustamā īpašuma tirgus nav iedomājama tautsaimniecības attīstība kopumā. Un ikvienam valsts iedzīvotājam ir nepieciešams mājoklis, kas ir eksistences pamats. Tāpēc nekustamā īpašuma tirgus nav iedomājams bez mājokļu tirgu. Mājokļu politika ir viena no būtiskākajām, lai radītu pilsoņu lojalitāti mūsu pašu valstij. Mājokļa politikas nepieciešamību nosaka mājoklis, kas ir primāras vajadzības līdzeklis. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt galvenos mājokļu politikas attīstības ieteikumus, pamatojoties uz mājokļa īpašumu tirgu un to ietekmējošo faktoru analīzi. Darba izvirzītā mērķa sasniegšanai risināti šādi galvenie uzdevumi: izpētīti nekustamā īpašuma jēdzieni, sniedzot to teorētiski analītisko redzējumu; raksturoti un izpētīti teorētiskie aspekti par mājokļa sektoru; analizēti un izvērtēti Latvijas mājokļu īpašumu tirgus attīstību ietekmējošie faktori, novērtēta mājokļa politikas attīstība. Uz analīzes pamata sniegti Latvijas mājokļu politikas attīstības pilnveidošanas priekšlikumi un noskaidroti ekonomiski aktīvo iedzīvotāju un ekspertu viedokļi par mājokļa politikas būtību un novērtētas autores piedāvātās pilnveidošanas iespējas. Darba pirmajā nodaļā izpētīts nekustamā īpašuma jēdziens, sniedzot tā teorētiski analītisko redzējumu, kā arī raksturoti un izpētīti teorētiskie aspekti par mājokļa sektoru, analizēti un izvērtēti Latvijas mājokļu īpašumu tirgus attīstību ietekmējošie faktori. Darba otrajā nodaļā izskatīta mājokļa politikas attīstību un, izvērtējot mājokļa politikas situāciju, apkopoti problēmjautājumi un iespējamie risinājumi. Pētījuma autore aplūko dzīvojamo fondu un mājokļa politikas dzīvojama fonda pilnveidošanas iespējas. Darbā trešā nodaļā identificēts ekonomiski aktīvo iedzīvotāju un ekspertu viedoklis par mājokļa politikas būtību un autores piedāvātajām pilnveidošanas iespējām. Maģistra darbā tiek izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba satura papildināšanai iekļautas 10 tabulas un 21 attēli. Kopēja darba apjoms, neskaitot pielikumus, sastāda 89 lappuses.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, politika, dzīvojamais fonds, mājokļu politika
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate, policy, housing fund, housing policy
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2017 08:57:22