Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Mājokļu politikas attīstība Latvijā
Title in English Development of the Housing Policy in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Baiba Pļaviņa
Abstract Nekustamais īpašums ir viens no valsts lielākajām bagātībām, jo bez nekustamā īpašuma tirgus nav iedomājama tautsaimniecības attīstība kopumā. Un ikvienam valsts iedzīvotājam ir nepieciešams mājoklis, kas ir eksistences pamats. Tāpēc nekustamā īpašuma tirgus nav iedomājams bez mājokļu tirgu. Mājokļu politika ir viena no būtiskākajām, lai radītu pilsoņu lojalitāti mūsu pašu valstij. Mājokļa politikas nepieciešamību nosaka mājoklis, kas ir primāras vajadzības līdzeklis. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt galvenos mājokļu politikas attīstības ieteikumus, pamatojoties uz mājokļa īpašumu tirgu un to ietekmējošo faktoru analīzi. Darba izvirzītā mērķa sasniegšanai risināti šādi galvenie uzdevumi: izpētīti nekustamā īpašuma jēdzieni, sniedzot to teorētiski analītisko redzējumu; raksturoti un izpētīti teorētiskie aspekti par mājokļa sektoru; analizēti un izvērtēti Latvijas mājokļu īpašumu tirgus attīstību ietekmējošie faktori, novērtēta mājokļa politikas attīstība. Uz analīzes pamata sniegti Latvijas mājokļu politikas attīstības pilnveidošanas priekšlikumi un noskaidroti ekonomiski aktīvo iedzīvotāju un ekspertu viedokļi par mājokļa politikas būtību un novērtētas autores piedāvātās pilnveidošanas iespējas. Darba pirmajā nodaļā izpētīts nekustamā īpašuma jēdziens, sniedzot tā teorētiski analītisko redzējumu, kā arī raksturoti un izpētīti teorētiskie aspekti par mājokļa sektoru, analizēti un izvērtēti Latvijas mājokļu īpašumu tirgus attīstību ietekmējošie faktori. Darba otrajā nodaļā izskatīta mājokļa politikas attīstību un, izvērtējot mājokļa politikas situāciju, apkopoti problēmjautājumi un iespējamie risinājumi. Pētījuma autore aplūko dzīvojamo fondu un mājokļa politikas dzīvojama fonda pilnveidošanas iespējas. Darbā trešā nodaļā identificēts ekonomiski aktīvo iedzīvotāju un ekspertu viedoklis par mājokļa politikas būtību un autores piedāvātajām pilnveidošanas iespējām. Maģistra darbā tiek izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba satura papildināšanai iekļautas 10 tabulas un 21 attēli. Kopēja darba apjoms, neskaitot pielikumus, sastāda 89 lappuses.
Keywords Nekustamais īpašums, politika, dzīvojamais fonds, mājokļu politika
Keywords in English Real Estate, policy, housing fund, housing policy
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 04.01.2017 08:57:22