Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Korporatīvā identitāte un barjeras uzņēmuma ieviešanai mazos tirgos
Nosaukums angļu valodā Corporate Identity and Barriers of a company in a small market
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Evtushenko A. Mārketinga aktivitātes restorānu biznesā: Bakalaura darbs/ A.Evtushenko, Profesors Dr.oec. E. Gaile-Sarkane – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studiju departaments, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs uzrakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 63 lapusses (neieskaitot pielikumus). Darbs sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un rekomendācijām, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Atsauksmes uz 28 literatūras avotiem. Analītiskā daļa ietver 5 nodaļas. 1. nodaļa sastāv no 2 apakšnodaļām, kurās ir analizēti korporatīvās identitātes jēdziens un koncepcija. 2. nodaļā ir korporatīvās identitātes pamatkomponentu analīze. 3. nodaļa iekļauj metodes korporatīvās identitātes atklāšanai un 4. nodaļa ietver korporatīvās identitātes vadības analīzi. 5. nodaļā ir aprakstītas metodes, ar kurām tika novērtētas barjeras ienākšanai mazajā tirgū. Prakstiskā daļa sastāv no 4 nodaļām. 1. nodaļa ietver informāciju par Swarovski uzņēmumu un uzņēmuma vēsturi. 2. nodaļa ietver QFD Matrix klienta prasību identificēšanai, kas pamatojas uz autora aptauju. 3.nodaļa sastāv no Swarovski uzņēmuma korporatīvās identitātes un Latvijas tirgus SVID (SWOT) analīzes. 4. nodaļa iekļauj salīdzinošu novērtēšanu, kas pamatojas uz Swarovski uzņēmuma konkurentu analīzi. Bakalaura darbs sastāv no 43 attēliem, 2 tabulām, un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Korporatīvā identitāte un šķēršļus uzņēmumiem ievadot mazs tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā CORPORATE IDENTITY AND BARRIERS FOR COMPANIES FOR ENTERING IN A SMALL MARKET
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2017 00:26:02