Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Korporatīvā identitāte un barjeras uzņēmuma ieviešanai mazos tirgos
Title in English Corporate Identity and Barriers of a company in a small market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Vladimirs Šatrevičs
Abstract Evtushenko A. Mārketinga aktivitātes restorānu biznesā: Bakalaura darbs/ A.Evtushenko, Profesors Dr.oec. E. Gaile-Sarkane – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studiju departaments, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs uzrakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 63 lapusses (neieskaitot pielikumus). Darbs sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un rekomendācijām, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Atsauksmes uz 28 literatūras avotiem. Analītiskā daļa ietver 5 nodaļas. 1. nodaļa sastāv no 2 apakšnodaļām, kurās ir analizēti korporatīvās identitātes jēdziens un koncepcija. 2. nodaļā ir korporatīvās identitātes pamatkomponentu analīze. 3. nodaļa iekļauj metodes korporatīvās identitātes atklāšanai un 4. nodaļa ietver korporatīvās identitātes vadības analīzi. 5. nodaļā ir aprakstītas metodes, ar kurām tika novērtētas barjeras ienākšanai mazajā tirgū. Prakstiskā daļa sastāv no 4 nodaļām. 1. nodaļa ietver informāciju par Swarovski uzņēmumu un uzņēmuma vēsturi. 2. nodaļa ietver QFD Matrix klienta prasību identificēšanai, kas pamatojas uz autora aptauju. 3.nodaļa sastāv no Swarovski uzņēmuma korporatīvās identitātes un Latvijas tirgus SVID (SWOT) analīzes. 4. nodaļa iekļauj salīdzinošu novērtēšanu, kas pamatojas uz Swarovski uzņēmuma konkurentu analīzi. Bakalaura darbs sastāv no 43 attēliem, 2 tabulām, un 2 pielikumiem.
Keywords Korporatīvā identitāte un šķēršļus uzņēmumiem ievadot mazs tirgus
Keywords in English CORPORATE IDENTITY AND BARRIERS FOR COMPANIES FOR ENTERING IN A SMALL MARKET
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 04.01.2017 00:26:02