Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Stratēģiskās vadīšanas ieviešana aviācijas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Implementation of Strategic Management in Airline Companies
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija A.Nadeins. Stratēģiskās vadīšanas īstenošana aviācijas uzņēmumos. Bakalaura darbs / A. Nadeins, Prof., Dr.oec., Elīna Gaile-Sarkane – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Darba kopapjoms ir 64 lappuse (neiekļaujot pielikumus). Darbs sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un rekomendācijām, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kas sastāv no 26 avotiem. Analītiskā daļa ietver piecus apakšpunktus , kas ir veltīti stratēģiskās vadības jēdzienam, stratēģijas formulēšanas procesam, aprakstot stratēģiskās vadības ieguvumus un izaicinājumus. Pastāv arī aviokompānijas uzņēmējdarbības modeļu klasifikācija, to salīdzinošā analīze un pārskats par lielākajiem Eiropas zemo izmaksu gaisa pārvadātājiem. Praktiskā daļa sastāv no stratēģijas analīzes, kas ietver finanšu rādītāju analīzi. Ir arī SVID (SWOT) analīze, kura ir veikta, pamatojoties uz finanšu rādītāju rezultātiem un izmantojot informāciju no uzņēmumu gada pārskatiem. Bakalaura darbs satur 17 attēlus, 12 tabulas, 6 formulas un 17 pielikumus.
Atslēgas vārdi Stratēģiskā vadība, aviācijas industrija, zemo izmaksu gaisa pārvadātājiem
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic Management, Aviation Industry, Low-Cost Carriers
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2017 00:17:37