Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Stratēģiskās vadīšanas ieviešana aviācijas uzņēmumos
Title in English Implementation of Strategic Management in Airline Companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Vladimirs Šatrevičs
Abstract A.Nadeins. Stratēģiskās vadīšanas īstenošana aviācijas uzņēmumos. Bakalaura darbs / A. Nadeins, Prof., Dr.oec., Elīna Gaile-Sarkane – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Darba kopapjoms ir 64 lappuse (neiekļaujot pielikumus). Darbs sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un rekomendācijām, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kas sastāv no 26 avotiem. Analītiskā daļa ietver piecus apakšpunktus , kas ir veltīti stratēģiskās vadības jēdzienam, stratēģijas formulēšanas procesam, aprakstot stratēģiskās vadības ieguvumus un izaicinājumus. Pastāv arī aviokompānijas uzņēmējdarbības modeļu klasifikācija, to salīdzinošā analīze un pārskats par lielākajiem Eiropas zemo izmaksu gaisa pārvadātājiem. Praktiskā daļa sastāv no stratēģijas analīzes, kas ietver finanšu rādītāju analīzi. Ir arī SVID (SWOT) analīze, kura ir veikta, pamatojoties uz finanšu rādītāju rezultātiem un izmantojot informāciju no uzņēmumu gada pārskatiem. Bakalaura darbs satur 17 attēlus, 12 tabulas, 6 formulas un 17 pielikumus.
Keywords Stratēģiskā vadība, aviācijas industrija, zemo izmaksu gaisa pārvadātājiem
Keywords in English Strategic Management, Aviation Industry, Low-Cost Carriers
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 04.01.2017 00:17:37