Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketings medicīnā
Nosaukums angļu valodā Medical Marketing
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Deniss Ščeulovs
Anotācija Akhmadkhujaev S. Mārketings medicīnā: Bakalaura darbs / S.Akhmadkhujaev, doc. Ieva Andersone – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studiju departaments, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 54 lapaspuses (neskaitot pielikumus). Darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 33 informācijas avoti. Analītiskajā daļā četrās nodaļās ir veikta medicīnas mārketinga koncepta analīze, medicīnas pakalpojumu un produktu reklāmas iezīmes, raksturotas cenu veidošananas metodes. Darbā ir iekļauti nepieciešamie piemēri, statistikas dati, aprēķini un aptaujas rezultāti. Bakalaura darba praktiskā daļa sastāv no piecām nodaļām, kurās ir veikta Uzbekistānas klīnikas Medlans mārketinga analīze, veikta ārējās vides analīze, SVID analīze, apkopoti aptaujas rezultāti un izstrādāti virzīšanas pasākumu priekšlikumi. Pētījuma periods ir no 2014.-2016. Bakalaura darbā iekļauti 10 attēli, 9 tabulas un 1 pielikum
Atslēgas vārdi Sarvar Akhmadkhujaev Mārketings Medicīnā 2017 bakalaura darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Sarvar Akhmadkhujaev Medical Marketing 2017 bachelor thesis
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2017 23:12:21