Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketings medicīnā
Title in English Medical Marketing
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Deniss Ščeulovs
Abstract Akhmadkhujaev S. Mārketings medicīnā: Bakalaura darbs / S.Akhmadkhujaev, doc. Ieva Andersone – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studiju departaments, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 54 lapaspuses (neskaitot pielikumus). Darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 33 informācijas avoti. Analītiskajā daļā četrās nodaļās ir veikta medicīnas mārketinga koncepta analīze, medicīnas pakalpojumu un produktu reklāmas iezīmes, raksturotas cenu veidošananas metodes. Darbā ir iekļauti nepieciešamie piemēri, statistikas dati, aprēķini un aptaujas rezultāti. Bakalaura darba praktiskā daļa sastāv no piecām nodaļām, kurās ir veikta Uzbekistānas klīnikas Medlans mārketinga analīze, veikta ārējās vides analīze, SVID analīze, apkopoti aptaujas rezultāti un izstrādāti virzīšanas pasākumu priekšlikumi. Pētījuma periods ir no 2014.-2016. Bakalaura darbā iekļauti 10 attēli, 9 tabulas un 1 pielikum
Keywords Sarvar Akhmadkhujaev Mārketings Medicīnā 2017 bakalaura darbs
Keywords in English Sarvar Akhmadkhujaev Medical Marketing 2017 bachelor thesis
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 03.01.2017 23:12:21