Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauna nišas produkta virzīšana tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Marketing of a New Niche Product"
Autors Agnese Leimane
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Mihņenoka Aleksandra, lektore
Anotācija Diplomprojekta tēma: „Jauna nišas produkta virzīšana tirgū” Autore ir studējusi: RTU IEVF UIVI Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedrā, studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Diplomprojekta mērķis ir izmantojot virzīšanas tirgū teorētisko aspektu izpēti, izstrādāt priekšlikumus jauna alus ražotāja produkcijas virzīšanai tirgū. Analītiskajā daļā ievākta informācija par alus ražošanas nozares raksturojumu Latvijā un Eiropā; izpētītas nozares tendences Latvijā; analizēts Latvijas alus patērētāju raksturojumu un izvērtēta nozare, izmantojot Portera piecu spēku modeli. Lietišķā pētījumu daļā apkopota lietišķā informācija par mārketinga aktivitātēm, kas jāveic lai virzītu jaunu produktu tirgū un analizēti divi jaunākie Latvijas mazie alu ražotāji un to produkcijas tirgū virzīšanas metodes. Projektu daļā izpētīti mazā alus ražošanas uzņēmuma SIA „Ducimus” darbības principi, tai skaitā plānotos produkcijas veidi un attīstības stratēģija un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma jauno produktu virzīšanai tirgū, izmantojot sociālo mediju, demonstrācijas un degustācijas metodes. Kopējais darba apjoms ir 86 lpp, kurā iekļauta analītiskā daļa (16 lpp), lietišķā pētījumu daļa (35 lpp), lietišķā pētījumu daļa (27 lpp), projektu daļa (24 lpp), secinājumi un priekšlikumi (3 lpp), izmantotās literatūras un avotu saraksts (3 lpp) un pielikumi (3 lpp). Diplomprojektā iekļautas 15 tabulas, 48 attēli, 2 pielikumi un 40 bibliogrāfijas avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība un vadība, mārketings, alus
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneurship and Management, Marketing, Beer
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2017 22:05:07