Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Management at a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ozoliņa-Ozola Iveta
Recenzents Rubina Liene, projektu vadītāja, MBA
Anotācija Diplomprojekta autors: Elīna Metuma Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Asoc.prof. Dr.oec.,Deniss Ščeulovs Diplomprojekta temats: Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 90 lapām ieskaitot pielikumus, 9 tabulām un 26 attēliem, darbam pievienoti 7 pielikumi Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 35 literatūras avoti, tajā skaitā LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra Cilvēku resursu vadīšanā, Cilvēku resursu vadīšanas semināra materiāli un uzņēmuma nepublicētie dokumenti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma administratīvā vadītāja darba organizācijas analīze un tika identificētas esošās problēmas. Teorētiskajā daļā analizēta personāla vadītāja efektīva darba organizācija. Aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla vadīšanas uzlabošanai: Administratīvā vadītāja efektīva darba organizācija; Iekšējās komunikācijas procesa uzlabošana starp uzņēmuma vadītāju un darbiniekiem; Darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas uzlabošana diviem uzņēmuma amatiem. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Metuma E. Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītājs –Ščeulovs D. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 90 lpp.
Atslēgas vārdi Iekšējās komunikācijas process, efektīva darba organizācija, darba izpidlījuma novērtēšana, pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā internal communication process, effective work organization,Job performance evaluation system, improvement project
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2017 10:44:20