Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Staff Management at a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ozoliņa-Ozola Iveta
Reviewer Rubina Liene, projektu vadītāja, MBA
Abstract Diplomprojekta autors: Elīna Metuma Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Asoc.prof. Dr.oec.,Deniss Ščeulovs Diplomprojekta temats: Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 90 lapām ieskaitot pielikumus, 9 tabulām un 26 attēliem, darbam pievienoti 7 pielikumi Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 35 literatūras avoti, tajā skaitā LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra Cilvēku resursu vadīšanā, Cilvēku resursu vadīšanas semināra materiāli un uzņēmuma nepublicētie dokumenti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma administratīvā vadītāja darba organizācijas analīze un tika identificētas esošās problēmas. Teorētiskajā daļā analizēta personāla vadītāja efektīva darba organizācija. Aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla vadīšanas uzlabošanai: Administratīvā vadītāja efektīva darba organizācija; Iekšējās komunikācijas procesa uzlabošana starp uzņēmuma vadītāju un darbiniekiem; Darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas uzlabošana diviem uzņēmuma amatiem. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Metuma E. Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītājs –Ščeulovs D. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 90 lpp.
Keywords Iekšējās komunikācijas process, efektīva darba organizācija, darba izpidlījuma novērtēšana, pilnveidošanas projekts
Keywords in English internal communication process, effective work organization,Job performance evaluation system, improvement project
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 02.01.2017 10:44:20