Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārmaiņu vadīšana uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Change Management in an Organisation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Docente, Dr.oec. Kristīne Fedotova
Anotācija Banka A. Pārmaiņu vadīšana uzņēmumā: Diplomprojekts/ A. Banka, V. Šatrevičs. – Rīga: Rīgas tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju uz uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 70 lpp. Diplomprojekta apjoms: 70 lappuses, darbā iekļautas 42 tabulas, 20 attēl, darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, 8 nodaļām, 12 apakšnodaļām, satura, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Diplomprojekta analītiskajā daļā tika veikts SIA “RBSSKALS Būvvadība” vispārīgs raksturojums, uzņēmuma darbību ietekmējošo faktoru analīze, pētītas teorētiskās pamatnostādnes pārmaiņu vadīšanai krīzes apstākļos. Dipolmprojekta aprēķinu daļā veikti priekšlikumi uzņēmuma debitoru parādu optimizēšanai, pašu kapitāla ieguves avotiem, kā arī biznesa vadības sistēmu salīdzinājums. Tehnoloģiskajā daļā veidota debitoru un kreditoru vadības sistēma.
Atslēgas vārdi Pārmaiņu vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Cahange management
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2016 12:27:08