Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārmaiņu vadīšana uzņēmumā
Title in English Change Management in an Organisation
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Docente, Dr.oec. Kristīne Fedotova
Abstract Banka A. Pārmaiņu vadīšana uzņēmumā: Diplomprojekts/ A. Banka, V. Šatrevičs. – Rīga: Rīgas tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju uz uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 70 lpp. Diplomprojekta apjoms: 70 lappuses, darbā iekļautas 42 tabulas, 20 attēl, darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, 8 nodaļām, 12 apakšnodaļām, satura, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Diplomprojekta analītiskajā daļā tika veikts SIA “RBSSKALS Būvvadība” vispārīgs raksturojums, uzņēmuma darbību ietekmējošo faktoru analīze, pētītas teorētiskās pamatnostādnes pārmaiņu vadīšanai krīzes apstākļos. Dipolmprojekta aprēķinu daļā veikti priekšlikumi uzņēmuma debitoru parādu optimizēšanai, pašu kapitāla ieguves avotiem, kā arī biznesa vadības sistēmu salīdzinājums. Tehnoloģiskajā daļā veidota debitoru un kreditoru vadības sistēma.
Keywords Pārmaiņu vadīšana
Keywords in English Cahange management
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 29.12.2016 12:27:08