Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Company Performance Improvement"
Autors Inese Berzina
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Balabka Normunds
Recenzents Semjonova Nadežda, docente, Dr.oec.
Anotācija Darba autore Inese Berzina. Diplomprojekta darba tēma – Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts. Darba vadītājs: Mg. oec. docents Normunds Balabka Diplomprojekta darba mērķis veikt uzņēmuma darbības analīzi un izstrādāt uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projektus. Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Darba analītiskajā daļā tiek raksturota SIA”Jian Xing” bistro”Haoli” ārējā un iekšējā vide, uzņēmuma tirgus analīze, veikta SVID analīze un finanšu rādītāju analīze. Darba aprēķinu daļā tika piedāvāti trīs projekti uzņēmuma darbības pilnveidošanai, kā arī to ekonomiskais pamatojums. Darba tehnoloģiskajā daļā – MS Project izmantošana projektu vadīšanā, un projekta izstrāde ar programmas palīdzību. Darba noslēgumā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus par esošo situāciju SIA”JianXing” bistro Haoli un to, cik nozīmīgi ir ieviest diplomdarba ietvaros izstrādātos projektus. Darba struktūra: diplomprojekts sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Kopumā darbā ir iekļauti 22 attēli, 19 tabulas, 8 formulas, 45 literatūras avoti un 7 pielikumi. Kopējais darba apjoms ir 75 lappuses.
Atslēgas vārdi uzne,muma pilnveiosana, paplasinasana, organizatoriskas strukturas uzlabosana
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Company Performance Improvement,economical caculations in the diploma
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2016 12:24:08