Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts"
Title in English "Project on Company Performance Improvement"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Balabka Normunds
Reviewer Semjonova Nadežda, docente, Dr.oec.
Abstract Darba autore Inese Berzina. Diplomprojekta darba tēma – Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts. Darba vadītājs: Mg. oec. docents Normunds Balabka Diplomprojekta darba mērķis veikt uzņēmuma darbības analīzi un izstrādāt uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projektus. Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Darba analītiskajā daļā tiek raksturota SIA”Jian Xing” bistro”Haoli” ārējā un iekšējā vide, uzņēmuma tirgus analīze, veikta SVID analīze un finanšu rādītāju analīze. Darba aprēķinu daļā tika piedāvāti trīs projekti uzņēmuma darbības pilnveidošanai, kā arī to ekonomiskais pamatojums. Darba tehnoloģiskajā daļā – MS Project izmantošana projektu vadīšanā, un projekta izstrāde ar programmas palīdzību. Darba noslēgumā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus par esošo situāciju SIA”JianXing” bistro Haoli un to, cik nozīmīgi ir ieviest diplomdarba ietvaros izstrādātos projektus. Darba struktūra: diplomprojekts sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Kopumā darbā ir iekļauti 22 attēli, 19 tabulas, 8 formulas, 45 literatūras avoti un 7 pielikumi. Kopējais darba apjoms ir 75 lappuses.
Keywords uzne,muma pilnveiosana, paplasinasana, organizatoriskas strukturas uzlabosana
Keywords in English Project on Company Performance Improvement,economical caculations in the diploma
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 29.12.2016 12:24:08