Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmumu ekonomiskā loma tautsaimniecībā un valsts atbalsts to attīstībai”
Nosaukums angļu valodā “Importance of Tax of Microenterprises in the National Economic and the Role of the Government in it’s Further Development”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Ē.Niedrītis
Recenzents I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba „Mikrouzņēmumu ekonomiskā loma tautsaimniecībā un valsts atbalsts to attīstībai” mērķis ir novērtēt mikrouzņēmuma nodokļa grozījumu riskus un izstrādāt ieteikumus nodokļu politikai mazo uzņēmumu darbības veicināšanai. Maģistra darba objekts ir mikrouzņēmumi Latvijā. Maģistra darba priekšmets ir valsts politika mikrouzņēmumu jomā. Darba hipotēze ir – grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā neradīs būtiskus riskus uzņēmējdarbības attīstībai un mikrouzņēmumu izveidei. Lai sekmīgi veiktu darbu, izmantotas tādas pētīšanas metodes, kā aprakstošā jeb monogrāfiskā metode, grupēšanas metode, grafiskā metode un salīdzinošā metode. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksta. Tā apjoms - 100 lapaspuses. Darba pirmajā nodaļā raksturota un analizēta Latvijas tautsaimniecības attīstība un tās attīstības mērķi, kā arī apkopota informācija par Latvijas nodokļu un nodevu sistēmu. Darba otrajā nodaļā analizēta Mikrouzņēmumu nodokļa ieviešanas nepieciešamība un ar tā ieviešanu saistītie riski, kā arī pētīta ārvalstu pieredze mikrouzņēmumu izveidē. Darba trešā nodaļa veltīta Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumu novērtēšanai un ieteikumu izstrādāšanai turpmākai mazo uzņēmumu attīstības veicināšanai. Darbā ir 31 tabula, 1 attēls. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 55 vienības.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmumu nodoklis, mikrouzņēmums, tautsaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Microenterprises, tax policy, National Economic
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2016 10:10:26