Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikrouzņēmumu ekonomiskā loma tautsaimniecībā un valsts atbalsts to attīstībai”
Title in English “Importance of Tax of Microenterprises in the National Economic and the Role of the Government in it’s Further Development”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ē.Niedrītis
Reviewer I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba „Mikrouzņēmumu ekonomiskā loma tautsaimniecībā un valsts atbalsts to attīstībai” mērķis ir novērtēt mikrouzņēmuma nodokļa grozījumu riskus un izstrādāt ieteikumus nodokļu politikai mazo uzņēmumu darbības veicināšanai. Maģistra darba objekts ir mikrouzņēmumi Latvijā. Maģistra darba priekšmets ir valsts politika mikrouzņēmumu jomā. Darba hipotēze ir – grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā neradīs būtiskus riskus uzņēmējdarbības attīstībai un mikrouzņēmumu izveidei. Lai sekmīgi veiktu darbu, izmantotas tādas pētīšanas metodes, kā aprakstošā jeb monogrāfiskā metode, grupēšanas metode, grafiskā metode un salīdzinošā metode. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksta. Tā apjoms - 100 lapaspuses. Darba pirmajā nodaļā raksturota un analizēta Latvijas tautsaimniecības attīstība un tās attīstības mērķi, kā arī apkopota informācija par Latvijas nodokļu un nodevu sistēmu. Darba otrajā nodaļā analizēta Mikrouzņēmumu nodokļa ieviešanas nepieciešamība un ar tā ieviešanu saistītie riski, kā arī pētīta ārvalstu pieredze mikrouzņēmumu izveidē. Darba trešā nodaļa veltīta Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumu novērtēšanai un ieteikumu izstrādāšanai turpmākai mazo uzņēmumu attīstības veicināšanai. Darbā ir 31 tabula, 1 attēls. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 55 vienības.
Keywords Mikrouzņēmumu nodoklis, mikrouzņēmums, tautsaimniecība
Keywords in English Microenterprises, tax policy, National Economic
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 29.12.2016 10:10:26