Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Optimālas likviditātes robežu noteikšana Latvijas komercbankām
Nosaukums angļu valodā Determination of Optimal Liquidity Margins for Latvian Commercial Banks
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs N. Semjonova
Recenzents Prof. I. Dovladbekova
Anotācija Maģistra darba autors: Dmitrijs Krilovskis. Maģistra darba zinātniskā vadītāja: RTU docente Nadežda Semjonova. Maģistra darba temats: „Optimālas likviditātes robežu noteikšana Latvijas komercbankām”. Maģistra darba apjoms ir 85 lapaspuses. Darbs satur 38 tabulas un 16 attēlus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: normatīvie akti, zinātniskie raksti, Latvijas autoru grāmatas, materiāli no Latvijas komercbanku regulējošo iestāžu mājas lapām, informācija no banku mājaslapām, informācija no Latvijas komercbanku Asociācijas mājaslapas, ka arī cita publiski pieejama informācija – kopā 51 avots. Maģistra darbam ir trīs galvenās nodaļas. Pirmajā nodaļā ir izpētīta Latvijā un citās valstīs pieņemtā likviditātes rādītāja aprēķina metodoloģija, izpētīts likviditātes riska mērīšanas instruments - likviditātes stresa testēšana un scenāriju analīze, apskatīti likviditātes riska iestāšanas gadījumi, kā arī detalizēti apskatīta Latvijas komercbanku sektorā pastāvošā situācija un tendences, kuras pastāv šajā sektorā. Otrajā nodaļā tika novērtēti likviditātes rādītāji Latvijas komercbankām pēc Latvijā pieņemtas metodoloģijas un pēc pasaules pieņemtam metodoloģijām. Trešajā nodaļā tika noteiktas paraug bankas (“Swedbank”, “ABLV Bank”, “Rietumu Banka”) un tika pierādīta to likviditātes stresa izturība, efektīva aktīvu pārvalde un, balstoties uz to, noteiktas sekojošas optimālas likviditātes robežas rezidentus apkalpojošajām bankām - no 14 līdz 25 procentpunktiem virs noteiktās minimālas robežas, nerezidentus apkalpojošam bankām – no 15 līdz 23 procentpunktiem virs FKTK individuāli noteiktā minimālā likviditātes rādītāja. Trešajā nodaļā arī tiek noteiktas Latvijas bankas, kuras iekļaujas optimālās likviditātes robežās, un sniegti priekšlikumi par likviditātes rādītāja uzlabošanu.
Atslēgas vārdi likviditāte, noguldījumi, komercbankas, likvīdie aktīvi, kreditēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā liquidity, deposits, banks, liquid assets, loans
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2016 12:54:58