Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Optimālas likviditātes robežu noteikšana Latvijas komercbankām
Title in English Determination of Optimal Liquidity Margins for Latvian Commercial Banks
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N. Semjonova
Reviewer Prof. I. Dovladbekova
Abstract Maģistra darba autors: Dmitrijs Krilovskis. Maģistra darba zinātniskā vadītāja: RTU docente Nadežda Semjonova. Maģistra darba temats: „Optimālas likviditātes robežu noteikšana Latvijas komercbankām”. Maģistra darba apjoms ir 85 lapaspuses. Darbs satur 38 tabulas un 16 attēlus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: normatīvie akti, zinātniskie raksti, Latvijas autoru grāmatas, materiāli no Latvijas komercbanku regulējošo iestāžu mājas lapām, informācija no banku mājaslapām, informācija no Latvijas komercbanku Asociācijas mājaslapas, ka arī cita publiski pieejama informācija – kopā 51 avots. Maģistra darbam ir trīs galvenās nodaļas. Pirmajā nodaļā ir izpētīta Latvijā un citās valstīs pieņemtā likviditātes rādītāja aprēķina metodoloģija, izpētīts likviditātes riska mērīšanas instruments - likviditātes stresa testēšana un scenāriju analīze, apskatīti likviditātes riska iestāšanas gadījumi, kā arī detalizēti apskatīta Latvijas komercbanku sektorā pastāvošā situācija un tendences, kuras pastāv šajā sektorā. Otrajā nodaļā tika novērtēti likviditātes rādītāji Latvijas komercbankām pēc Latvijā pieņemtas metodoloģijas un pēc pasaules pieņemtam metodoloģijām. Trešajā nodaļā tika noteiktas paraug bankas (“Swedbank”, “ABLV Bank”, “Rietumu Banka”) un tika pierādīta to likviditātes stresa izturība, efektīva aktīvu pārvalde un, balstoties uz to, noteiktas sekojošas optimālas likviditātes robežas rezidentus apkalpojošajām bankām - no 14 līdz 25 procentpunktiem virs noteiktās minimālas robežas, nerezidentus apkalpojošam bankām – no 15 līdz 23 procentpunktiem virs FKTK individuāli noteiktā minimālā likviditātes rādītāja. Trešajā nodaļā arī tiek noteiktas Latvijas bankas, kuras iekļaujas optimālās likviditātes robežās, un sniegti priekšlikumi par likviditātes rādītāja uzlabošanu.
Keywords likviditāte, noguldījumi, komercbankas, likvīdie aktīvi, kreditēšana
Keywords in English liquidity, deposits, banks, liquid assets, loans
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 27.12.2016 12:54:58