Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības pilnveidošanas projekts pašvaldībā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Management at Municipality"
Autors Baiba Rašmane
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Gailīte Sarmīte
Recenzents Aramina Daira, docente (prakt.), MBA
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Baiba Rašmane Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: RTU lektore, Mg.psih., Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Personāla vadības pilnveidošanas projekts pašvaldībā Diplomprojekta apjoms: 71 lapa, 6 tabulas, 19 attēli un 2 formulas; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 47 literatūras avoti, t.sk., LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī pašvaldības nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta pašvaldības personāla procesu analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla vadības procesu teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti pašvaldības personāla vadības procesu pilnveidošanai: darbinieku novērtēšanas projekts, darbinieku materiālās motivēšanas projekts un mācību maksas apmaksas kārtības projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Rašmane B. Personāla vadības pilnveidošanas projekts pašvaldībā. Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 71 lpp.
Atslēgas vārdi personāla novērtēšana, motivēšana, mācību apmaksa
Atslēgas vārdi angļu valodā staff evaluation, motivation, training payments
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2016 13:54:46