Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla vadības pilnveidošanas projekts pašvaldībā"
Title in English "Project on Improvement of Staff Management at Municipality"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Gailīte Sarmīte
Reviewer Aramina Daira, docente (prakt.), MBA
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Baiba Rašmane Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: RTU lektore, Mg.psih., Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Personāla vadības pilnveidošanas projekts pašvaldībā Diplomprojekta apjoms: 71 lapa, 6 tabulas, 19 attēli un 2 formulas; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 47 literatūras avoti, t.sk., LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī pašvaldības nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta pašvaldības personāla procesu analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla vadības procesu teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti pašvaldības personāla vadības procesu pilnveidošanai: darbinieku novērtēšanas projekts, darbinieku materiālās motivēšanas projekts un mācību maksas apmaksas kārtības projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Rašmane B. Personāla vadības pilnveidošanas projekts pašvaldībā. Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 71 lpp.
Keywords personāla novērtēšana, motivēšana, mācību apmaksa
Keywords in English staff evaluation, motivation, training payments
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 21.12.2016 13:54:46