Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Jauno darbinieku adaptācijas projekts uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on New Employee Adaptation at a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Langenfelde Laura
Recenzents Ščeulovs Deniss, asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Diplomprojekta autors: Benita Aržanova Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Laura Langenfelde Diplomprojekta temats: Jauno darbinieku adaptācijas projekts uzņēmumā Diplomprojekta apjoms: 65 lpp, 2 tab., 11 att., 9 pielikumi Diplomprojektā izmantotie materiāli: Bakalaura darba pētījuma un literatūras avoti ir nozares literatūra personāla vadībā par darba adaptācijas jautājumiem, uzņēmuma nepublicētie materiāli, uzņēmuma iekšējā informācijas sistēma, amatu apraksti, LR normatīvie akti un interneta resursi. Kopā izmantoti 23 avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomdarba izstrādes gaitā veikta uzņēmuma personāla vadības procesa analīze, novērtēts uzņēmumā īstenotais darba adaptācijas process jauniem darbiniekiem un tā rezultātā ir izdarīti secinājumi par procesa kvalitāti. Diplomprojekta projektu un aprēķinu daļā darba autore ir izvirzījusi priekšlikumus jauno darbinieku darba adaptācijas procesa uzlabošanai un pilnveidošanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Arzanova B. Jauno darbinieku adaptācijas projekts uzņēmumā: Diplomprojekts / Zin. vadītāja Langenfelde L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 65 lpp.
Atslēgas vārdi Adaptācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Adaptation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2016 13:09:31