Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Jauno darbinieku adaptācijas projekts uzņēmumā"
Title in English "Project on New Employee Adaptation at a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Langenfelde Laura
Reviewer Ščeulovs Deniss, asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Diplomprojekta autors: Benita Aržanova Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Laura Langenfelde Diplomprojekta temats: Jauno darbinieku adaptācijas projekts uzņēmumā Diplomprojekta apjoms: 65 lpp, 2 tab., 11 att., 9 pielikumi Diplomprojektā izmantotie materiāli: Bakalaura darba pētījuma un literatūras avoti ir nozares literatūra personāla vadībā par darba adaptācijas jautājumiem, uzņēmuma nepublicētie materiāli, uzņēmuma iekšējā informācijas sistēma, amatu apraksti, LR normatīvie akti un interneta resursi. Kopā izmantoti 23 avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomdarba izstrādes gaitā veikta uzņēmuma personāla vadības procesa analīze, novērtēts uzņēmumā īstenotais darba adaptācijas process jauniem darbiniekiem un tā rezultātā ir izdarīti secinājumi par procesa kvalitāti. Diplomprojekta projektu un aprēķinu daļā darba autore ir izvirzījusi priekšlikumus jauno darbinieku darba adaptācijas procesa uzlabošanai un pilnveidošanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Arzanova B. Jauno darbinieku adaptācijas projekts uzņēmumā: Diplomprojekts / Zin. vadītāja Langenfelde L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 65 lpp.
Keywords Adaptācija
Keywords in English Adaptation
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 21.12.2016 13:09:31