Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmuma nodokļa ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of the Micro-enterprise Tax on the Business Environment in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Pētersone
Recenzents V.Andrejeva, a/s ‘’Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija “Mikrouzņēmumu nodokļa likuma” vēsturiskais ieviešanas mērķis Latvijā bija bez darba palikušos iedzīvotājus (darba ņēmējus) stimulēt uzsākt uzņēmējdarbību un kļūt par darba devējiem. Ieviešot šo atviegloto nodokļu režīmu tiktu mazināts arī administratīvais un nodokļu slogs. Maģistra darba mērķis - izpētīt Latvijas Republikas “Mikrouzņēmuma nodokļa likuma” ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Maģistra darba uzdevumi ir izpētīt uzņēmējdarbības vidi, novērtēt nodokļu maksātāju priekšrocības un ieguvumus, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, attiecībā pret vispārējā nodokļu režīma maksātājiem. Apskatīt citas Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras izmanto jebkādu atbalsta režīmu mikrouzņēmumiem. Izstrādāt priekšlikumus Latvijā esošā mikrouzņēmumu nodokļa režīma pilnveidošanai. Likuma pastāvēšanas laikā tam ir veikti vairāki grozījumi. Maģistra darba tēmas aktualitāti ataino fakts, ka 2017.gadā stājās spēkā grozījumi “Mikrouznēmuma nodokļa likumā”, ar kuriem mainītas nodokļa likmes un kārtība. Izmaiņu ieviešana parādīs, vai izmainīsies arī mikrouzņēmumu pastāvēšanas koncepcija. Viena no darba galvenajām atziņām ir tāda, ka mikrouzņēmumu nodokļa režīmu vai nu nepiemēro vispār, vai arī režīmu piemēro vienlaicīgi pēc vairākiem kritērijiem. Līdz ar to viens no maģistra darba uzdevumiem būtu izvēlēties svarīgākos kritērijus mikrouzņēmuma nodokļa režīmam atbilstoši Latvijā esošai ekonomiskai situācijai. Informācija galvenokārt iegūta no LR normatīvajiem aktiem, Zinātniskajam publikācijām, VID nepublicētās statistikas, Centrālās statistikas pārvaldes un LR Uzņēmumu reģistra statistikas. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 13.apakšnodaļām, 90 lappusēm, 20 tabulām, 14 attēliem.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Micro-enterprise Tax
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2016 12:09:30