Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikrouzņēmuma nodokļa ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā”
Title in English “The Impact of the Micro-enterprise Tax on the Business Environment in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Pētersone
Reviewer V.Andrejeva, a/s ‘’Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract “Mikrouzņēmumu nodokļa likuma” vēsturiskais ieviešanas mērķis Latvijā bija bez darba palikušos iedzīvotājus (darba ņēmējus) stimulēt uzsākt uzņēmējdarbību un kļūt par darba devējiem. Ieviešot šo atviegloto nodokļu režīmu tiktu mazināts arī administratīvais un nodokļu slogs. Maģistra darba mērķis - izpētīt Latvijas Republikas “Mikrouzņēmuma nodokļa likuma” ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Maģistra darba uzdevumi ir izpētīt uzņēmējdarbības vidi, novērtēt nodokļu maksātāju priekšrocības un ieguvumus, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, attiecībā pret vispārējā nodokļu režīma maksātājiem. Apskatīt citas Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras izmanto jebkādu atbalsta režīmu mikrouzņēmumiem. Izstrādāt priekšlikumus Latvijā esošā mikrouzņēmumu nodokļa režīma pilnveidošanai. Likuma pastāvēšanas laikā tam ir veikti vairāki grozījumi. Maģistra darba tēmas aktualitāti ataino fakts, ka 2017.gadā stājās spēkā grozījumi “Mikrouznēmuma nodokļa likumā”, ar kuriem mainītas nodokļa likmes un kārtība. Izmaiņu ieviešana parādīs, vai izmainīsies arī mikrouzņēmumu pastāvēšanas koncepcija. Viena no darba galvenajām atziņām ir tāda, ka mikrouzņēmumu nodokļa režīmu vai nu nepiemēro vispār, vai arī režīmu piemēro vienlaicīgi pēc vairākiem kritērijiem. Līdz ar to viens no maģistra darba uzdevumiem būtu izvēlēties svarīgākos kritērijus mikrouzņēmuma nodokļa režīmam atbilstoši Latvijā esošai ekonomiskai situācijai. Informācija galvenokārt iegūta no LR normatīvajiem aktiem, Zinātniskajam publikācijām, VID nepublicētās statistikas, Centrālās statistikas pārvaldes un LR Uzņēmumu reģistra statistikas. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 13.apakšnodaļām, 90 lappusēm, 20 tabulām, 14 attēliem.
Keywords Mikrouzņēmuma nodoklis
Keywords in English Micro-enterprise Tax
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 21.12.2016 12:09:30