Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sauszemes komerctransportlīdzekļu degvielas tvertņu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā "Opportunities for Improvement of Customs Control of Fuel Tanks in Commercial Vehicles"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Darba tēma ir Sauszemes komerctransportlīdzekļu degvielas tvertņu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas. Latvijā nepastāv degvielas daudzuma ierobežojumu attiecībā uz komertctransportlīdzekļos ievesto degvielu, tādejādi, degvielas daudzums, kas tiek ievests Latvijā ar komerctransportlīdzekli, pārsniedz vieglo automašīnu (kuru degvielas daudzums tiek ierobežots) degvielas daudzumu vairākās reizēs. Darba mērķis ir - izpētīt uzraudzības pasākumus attiecībā uz degvielas daudzumu, kas tiek ievests no trešajām valstīm ar iebraucošajiem komerctransportlīdzekļiem Latvijā un citās ES valstīs un izstrādāt pasākumu klāstu, kas pilnveidos komerctransportlīdzekļos esošās degvielas muitas kontroles pasākumus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek noteikti sekojoši uzdevumi. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek noteikti sekojoši uzdevumi: - izskatīt degvielas veidus un to cenas Eiropas Savienības valtīs un trešajās valstīs; - izpētīt degvielas cenu starpību dažādu valsts tirgos; - izkatīt valtis, kurās ir ieviesti ierobežojumi uz degvielu, kas tiek ievesta komerctransportlīdzekļu degvielas tvertnēs no trešajām valstīm; - izskatīt un aprakstīt nepieciešamos kontroles pasākumus ieviešot Latvijā ierobežojumus, kas attiecas uz komerctranportlīdzekļos ievesto degvielu; - izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 6 daļām. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīti degvielas veidi, to cenas un cenu izmaiņas Latvijā, citās valstīs. Otrajā bakalaura darba daļā tika aprakstīti tehniskie līdzekļi, kas tiek izmantoti komerctranportlīdzekļu degvielas tvertņu kontroles veikšanā. Trešajā bakalaura darba daļā tika aprakstītas komerctransportlīdzekļu tvertnes, to tipi, izmēru un uzbūve. Ceturtajā bakalaura darba daļā tika pētītas valtis, kurās ir ieviesti ierobežojumi uz degvielu, kas tiek ievesta komerctransportlīdzekļu degvielas tvertnēs no trešajām valtīm. Piektajā bakalaura darba daļā tika aprakstīta nelegālās degvielas tirgošana Latvijā. Sestajā bakalaura darba daļā tiek apraktīta degvielas daudzuma ierobežojumu ieviešana Latvijā, aprakstīti nepieciešamie īstenošanas risku noteikšanas pasākumi. Analīzes rezultātā, darbā izstrādātas muitas praktiskajā darbā izmantojamas tabulas ievedamā degvielas daudzuma noteikšanai. Darbs sastāv no 66 lapām, izmantotas 13 tabulas, 25 attēli, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 38 vienības.
Atslēgas vārdi Sauszemes komerctransportlīdzekļu degvielas tvertņu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Opportunities for Improvement of Customs Control of Fuel Tanks in Commercial Vehicles
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2016 09:21:50