Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Sauszemes komerctransportlīdzekļu degvielas tvertņu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas”
Title in English "Opportunities for Improvement of Customs Control of Fuel Tanks in Commercial Vehicles"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Darba tēma ir Sauszemes komerctransportlīdzekļu degvielas tvertņu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas. Latvijā nepastāv degvielas daudzuma ierobežojumu attiecībā uz komertctransportlīdzekļos ievesto degvielu, tādejādi, degvielas daudzums, kas tiek ievests Latvijā ar komerctransportlīdzekli, pārsniedz vieglo automašīnu (kuru degvielas daudzums tiek ierobežots) degvielas daudzumu vairākās reizēs. Darba mērķis ir - izpētīt uzraudzības pasākumus attiecībā uz degvielas daudzumu, kas tiek ievests no trešajām valstīm ar iebraucošajiem komerctransportlīdzekļiem Latvijā un citās ES valstīs un izstrādāt pasākumu klāstu, kas pilnveidos komerctransportlīdzekļos esošās degvielas muitas kontroles pasākumus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek noteikti sekojoši uzdevumi. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek noteikti sekojoši uzdevumi: - izskatīt degvielas veidus un to cenas Eiropas Savienības valtīs un trešajās valstīs; - izpētīt degvielas cenu starpību dažādu valsts tirgos; - izkatīt valtis, kurās ir ieviesti ierobežojumi uz degvielu, kas tiek ievesta komerctransportlīdzekļu degvielas tvertnēs no trešajām valstīm; - izskatīt un aprakstīt nepieciešamos kontroles pasākumus ieviešot Latvijā ierobežojumus, kas attiecas uz komerctranportlīdzekļos ievesto degvielu; - izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 6 daļām. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīti degvielas veidi, to cenas un cenu izmaiņas Latvijā, citās valstīs. Otrajā bakalaura darba daļā tika aprakstīti tehniskie līdzekļi, kas tiek izmantoti komerctranportlīdzekļu degvielas tvertņu kontroles veikšanā. Trešajā bakalaura darba daļā tika aprakstītas komerctransportlīdzekļu tvertnes, to tipi, izmēru un uzbūve. Ceturtajā bakalaura darba daļā tika pētītas valtis, kurās ir ieviesti ierobežojumi uz degvielu, kas tiek ievesta komerctransportlīdzekļu degvielas tvertnēs no trešajām valtīm. Piektajā bakalaura darba daļā tika aprakstīta nelegālās degvielas tirgošana Latvijā. Sestajā bakalaura darba daļā tiek apraktīta degvielas daudzuma ierobežojumu ieviešana Latvijā, aprakstīti nepieciešamie īstenošanas risku noteikšanas pasākumi. Analīzes rezultātā, darbā izstrādātas muitas praktiskajā darbā izmantojamas tabulas ievedamā degvielas daudzuma noteikšanai. Darbs sastāv no 66 lapām, izmantotas 13 tabulas, 25 attēli, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 38 vienības.
Keywords Sauszemes komerctransportlīdzekļu degvielas tvertņu muitas kontroles pilnveidošanas iespējas
Keywords in English Opportunities for Improvement of Customs Control of Fuel Tanks in Commercial Vehicles
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 21.12.2016 09:21:50