Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Inovācijas projektu vadīšana mazos un vidējos uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Innovation Project Management in Small and Medium-Size Companies"
Autors Ksenija Naumenko
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Geipele Ineta, profesore, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Inovācijas projektu vadīšana mazos un vidējos uzņēmumos”. Pētījuma gaitā autore aplūkoja inovācijas jēdzienu, izanalizēja inovāciju un projektu vadīšanas teorētiskus aspektus, kā arī noteica inovatīvu projektu vadīšanas atšķirīgās iezīmes mazo un vidējo uzņēmumu vidū. Darba pirmajā nodaļa autore aplūkoja mazo un vidējo biznesu Latvijā, raksturoja inovāciju vidu, kā arī inovācijas vadību uzņēmumos un jaunas produktu attīstības metodes. Darba otrajā nodaļa autore iepazinās ar inovācijas jēdzienu, klasifikāciju un lomu uzņēmuma konkurētspējā, aplūko inovatīvas darbības pamatelementu un inovācijas sistēmas svarīgākus elementus. Izpēta inovatīvā projekta jēdzienu un inovācijas menedžmentu, uzņēmuma inovācijas rādītājus un inovācijas stratēģijas veidus. Kā arī aplūko investīciju projekta vērtēšanas iespējas, kas ir neatņemamā daļa inovācijas projekta izvērtēšanas stadijā. Darba trešā nodaļa ir praktiskā, tajā tiek analizēta Latvijas uzņēmuma inovatīvā darbība un inovatīvās stratēģijas ieviešanas rezultāti. Kā arī tiek aplūkotas inovatīvās darbības finansēšanas iespējas. Maģistra darbā tiek izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no 88 lapaspusēm, 11 grafiskiem attēliem un 12 tabulām.
Atslēgas vārdi inovācija, inovatīvā darbība, mazie un vidējie uzņēmumi, inovāciju projekta vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā innovation, innovative operation, small and medium-size companies, innovation project management
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 21:21:00