Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Inovācijas projektu vadīšana mazos un vidējos uzņēmumos"
Title in English "Innovation Project Management in Small and Medium-Size Companies"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Greitāne Rita
Reviewer Geipele Ineta, profesore, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Inovācijas projektu vadīšana mazos un vidējos uzņēmumos”. Pētījuma gaitā autore aplūkoja inovācijas jēdzienu, izanalizēja inovāciju un projektu vadīšanas teorētiskus aspektus, kā arī noteica inovatīvu projektu vadīšanas atšķirīgās iezīmes mazo un vidējo uzņēmumu vidū. Darba pirmajā nodaļa autore aplūkoja mazo un vidējo biznesu Latvijā, raksturoja inovāciju vidu, kā arī inovācijas vadību uzņēmumos un jaunas produktu attīstības metodes. Darba otrajā nodaļa autore iepazinās ar inovācijas jēdzienu, klasifikāciju un lomu uzņēmuma konkurētspējā, aplūko inovatīvas darbības pamatelementu un inovācijas sistēmas svarīgākus elementus. Izpēta inovatīvā projekta jēdzienu un inovācijas menedžmentu, uzņēmuma inovācijas rādītājus un inovācijas stratēģijas veidus. Kā arī aplūko investīciju projekta vērtēšanas iespējas, kas ir neatņemamā daļa inovācijas projekta izvērtēšanas stadijā. Darba trešā nodaļa ir praktiskā, tajā tiek analizēta Latvijas uzņēmuma inovatīvā darbība un inovatīvās stratēģijas ieviešanas rezultāti. Kā arī tiek aplūkotas inovatīvās darbības finansēšanas iespējas. Maģistra darbā tiek izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no 88 lapaspusēm, 11 grafiskiem attēliem un 12 tabulām.
Keywords inovācija, inovatīvā darbība, mazie un vidējie uzņēmumi, inovāciju projekta vadīšana
Keywords in English innovation, innovative operation, small and medium-size companies, innovation project management
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 21:21:00