Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Konkurētspējas paaugstināšana transporta nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Increase of Competitiveness in the Transport Industry"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Judrupa Ilze, asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Tā kā konkurētspējas paaugstināšana ir ļoti būtiska, gan valstij kopumā, gan ikvienam uzņēmuma, tad darba autore izvēlējās savā maģistra darbā izstrādāt transporta nozares konkurētspējas paaugstināšanas projektu. Par pētījuma objektu ņemot uzņēmumu Multilog Freight SIA. Uzņēmums ir dibināts 2014.gadā un nodrošina iekšzemes un starptautiskos kravu pārvadājumus Polijā, Vācijā, Beļģijā, Baltijas valstīs un no dažām vietām Spānijā, Francijā, Somijā, Itālijā un Zviedrijā. Tā kā transporta nozare ir ļoti liela un tajā ir ļoti sīva konkurence, tad pētījuma priekšmets ir konkurētspējas paaugstināšana transporta nozarē. Ik viens uzņēmums šajā nozarē vēlas iegūt lielāku tirgus daļu, lai to īstenotu ir nepieciešams izanalizēt nozari un klientus, un apzināties savas un radīt jaunas konkurētspējas priekšrocības, lai palielinātu tirgus daļu. Maģistra darba mērķis ir izmantojot konkurētspējas teorētisko aspektu izpēti, izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai transporta nozarē. Hipotēze – diferencēšanas stratēģija ir viena no piemērotākajām stratēģijām autopārvadājumos transporta nozarē. Uzņēmumiem ir ļoti svarīgi veidot un pilnveidot savas konkurētspējīgās priekšrocības, jo tikai tādā veidā uzņēmums var attīstīties un iegūt vadošu vietu nozarē. Pētījums par transporta nozares konkurētspējas paaugstināšanu ļaus uzņēmumiem apzināties kādas ir iespējas paaugstināt konkurētspēju un palielināt tirgus daļu nozarē. Analītiskajā daļā aplūkota aktuālākā informācija par transporta nozares attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā. Kā arī veikta nozares konkurentu analīze un konkurētspējas novērtējums. Lietišķā pētījuma daļā it apkopota lietišķā literatūra par konkurenci un tās noteikšanu kā arī par konkurētspējas paaugstināšanas iespējām. Tāpat apkopoti dati par aptauju - konkurētspējas novērtēšana izmantojot klientu viedokli un izstrādāta stratēģija konkurētspējas paaugstināšanai transporta nozarē, liekot uzsvaru uz autotransportu. Projekta daļā ir apkopoti dati par uzņēmumu un tā piedāvāto pakalpojumu raksturojumu, tika veikta finanšu analīze, kā arī uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze. Pamatojoties uz iepriekšējās nodaļās iegūto informāciju izstrādāti divi priekšlikumi uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi Konkurētspējas paaugstināšana transporta nozarē
Atslēgas vārdi angļu valodā Increase of Competitiveness in the Transport Industry
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 20:40:25