Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Konkurētspējas paaugstināšana transporta nozarē"
Title in English "Increase of Competitiveness in the Transport Industry"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Greitāne Rita
Reviewer Judrupa Ilze, asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Tā kā konkurētspējas paaugstināšana ir ļoti būtiska, gan valstij kopumā, gan ikvienam uzņēmuma, tad darba autore izvēlējās savā maģistra darbā izstrādāt transporta nozares konkurētspējas paaugstināšanas projektu. Par pētījuma objektu ņemot uzņēmumu Multilog Freight SIA. Uzņēmums ir dibināts 2014.gadā un nodrošina iekšzemes un starptautiskos kravu pārvadājumus Polijā, Vācijā, Beļģijā, Baltijas valstīs un no dažām vietām Spānijā, Francijā, Somijā, Itālijā un Zviedrijā. Tā kā transporta nozare ir ļoti liela un tajā ir ļoti sīva konkurence, tad pētījuma priekšmets ir konkurētspējas paaugstināšana transporta nozarē. Ik viens uzņēmums šajā nozarē vēlas iegūt lielāku tirgus daļu, lai to īstenotu ir nepieciešams izanalizēt nozari un klientus, un apzināties savas un radīt jaunas konkurētspējas priekšrocības, lai palielinātu tirgus daļu. Maģistra darba mērķis ir izmantojot konkurētspējas teorētisko aspektu izpēti, izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai transporta nozarē. Hipotēze – diferencēšanas stratēģija ir viena no piemērotākajām stratēģijām autopārvadājumos transporta nozarē. Uzņēmumiem ir ļoti svarīgi veidot un pilnveidot savas konkurētspējīgās priekšrocības, jo tikai tādā veidā uzņēmums var attīstīties un iegūt vadošu vietu nozarē. Pētījums par transporta nozares konkurētspējas paaugstināšanu ļaus uzņēmumiem apzināties kādas ir iespējas paaugstināt konkurētspēju un palielināt tirgus daļu nozarē. Analītiskajā daļā aplūkota aktuālākā informācija par transporta nozares attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā. Kā arī veikta nozares konkurentu analīze un konkurētspējas novērtējums. Lietišķā pētījuma daļā it apkopota lietišķā literatūra par konkurenci un tās noteikšanu kā arī par konkurētspējas paaugstināšanas iespējām. Tāpat apkopoti dati par aptauju - konkurētspējas novērtēšana izmantojot klientu viedokli un izstrādāta stratēģija konkurētspējas paaugstināšanai transporta nozarē, liekot uzsvaru uz autotransportu. Projekta daļā ir apkopoti dati par uzņēmumu un tā piedāvāto pakalpojumu raksturojumu, tika veikta finanšu analīze, kā arī uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze. Pamatojoties uz iepriekšējās nodaļās iegūto informāciju izstrādāti divi priekšlikumi uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
Keywords Konkurētspējas paaugstināšana transporta nozarē
Keywords in English Increase of Competitiveness in the Transport Industry
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 20:40:25