Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Elektroenerģijas tirgus cenu ietekmējošo faktoru novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Factors Influencing Electricity Market Prices"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Varfolomejeva Renāta
Recenzents Saulītis Juris, profesors, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Oļegs Rukšāns Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. vadošā pētniece Renata Varfolomejeva Bakalaura darba temats: “Elektroenerģijas tirgus cenu ietekmējošo faktoru novērtējums” Bakalaura darba apjoms: 52 lpp., 7 tab., 19 att. Bakalaura darbā izmantoties materiāli: Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantots plašs literatūras saraksts, kas ietver mācību grāmatas, pētījumus, publikācijas žurnālos, kā arī paša autora zinātniskās publikācijas. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tiek veikta Latvijas Nord Pool Spot cenu ietekmējošo faktoru novērtējums un noteikta šo faktoru ietekme un elektroenerģijas cenu. Bakalaura darba rezultātā tie piedāvāta regresija analīze, kas ļauj secināt par dažādu faktoru ietekmi uz Latvijas Nord Pool Spot cenām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rukšāns O. Elektroenerģijas tirgus cenu ietekmējošo faktoru novērtējums: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Varfolomejeva R. – Datorsalikums – Rīga, RTU, 2016. – 52 lpp.
Atslēgas vārdi Elektroenerģijas cena, merit order, elektrība
Atslēgas vārdi angļu valodā Electricity price, merit order, electricity
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 19:14:18