Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Elektroenerģijas tirgus cenu ietekmējošo faktoru novērtējums"
Title in English "Assessment of Factors Influencing Electricity Market Prices"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Varfolomejeva Renāta
Reviewer Saulītis Juris, profesors, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Oļegs Rukšāns Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. vadošā pētniece Renata Varfolomejeva Bakalaura darba temats: “Elektroenerģijas tirgus cenu ietekmējošo faktoru novērtējums” Bakalaura darba apjoms: 52 lpp., 7 tab., 19 att. Bakalaura darbā izmantoties materiāli: Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantots plašs literatūras saraksts, kas ietver mācību grāmatas, pētījumus, publikācijas žurnālos, kā arī paša autora zinātniskās publikācijas. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tiek veikta Latvijas Nord Pool Spot cenu ietekmējošo faktoru novērtējums un noteikta šo faktoru ietekme un elektroenerģijas cenu. Bakalaura darba rezultātā tie piedāvāta regresija analīze, kas ļauj secināt par dažādu faktoru ietekmi uz Latvijas Nord Pool Spot cenām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rukšāns O. Elektroenerģijas tirgus cenu ietekmējošo faktoru novērtējums: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Varfolomejeva R. – Datorsalikums – Rīga, RTU, 2016. – 52 lpp.
Keywords Elektroenerģijas cena, merit order, elektrība
Keywords in English Electricity price, merit order, electricity
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 19:14:18