Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Development of Accounting Outsourcing Company Activities"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Marinska Karina, LR SM Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vec.referente, Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta autore : Laura Soročina Diplomprojekta zinātniskā vadītāja : Ieva Andersone Dr.oec., docente Diplomprojekta tēma : ,,Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana”. Diplomprojekta apjoms : darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 37 attēli un 49 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 26 informācijas avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: centrālās statistikas pārvaldes un Lursoft datubāzes dati, specializētā literatūra un periodiskie izdevumi, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, kā arī interneta resursi. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek veikta nozares un pētāmā uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze un izvirzītas uzņēmuma problēmas. Projekta aprēķinu daļā tiek sniegti uzņēmuma cenu politikas uzlabošanas, uzņēmuma atpazīstamības un jaunu klientu piesaistes, kā arī jaunu pakalpojumu piedāvāšanas apraksti un matemātiskie aprēķini, un sniegts plānoto aktivitāšu novērtējums. Tehnoloģiskā daļā aprakstīta uzņēmuma vajadzībām izstrādāta datubāze un parādīti datubāzes izveides soļi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma pilnveidošanai tiek izmantotas uzņēmuma atpazīstamības uzlabošanas iespējas un jaunu klientu piesaistes iespējas, jaunu pakalpojumu piedāvāšana un cenu politikas uzlabošana.
Atslēgas vārdi Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Accounting Outsourcing Company Activities
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 18:41:59