Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana"
Title in English "Development of Accounting Outsourcing Company Activities"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andersone Ieva
Reviewer Marinska Karina, LR SM Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vec.referente, Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta autore : Laura Soročina Diplomprojekta zinātniskā vadītāja : Ieva Andersone Dr.oec., docente Diplomprojekta tēma : ,,Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana”. Diplomprojekta apjoms : darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 37 attēli un 49 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 26 informācijas avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: centrālās statistikas pārvaldes un Lursoft datubāzes dati, specializētā literatūra un periodiskie izdevumi, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, kā arī interneta resursi. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek veikta nozares un pētāmā uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze un izvirzītas uzņēmuma problēmas. Projekta aprēķinu daļā tiek sniegti uzņēmuma cenu politikas uzlabošanas, uzņēmuma atpazīstamības un jaunu klientu piesaistes, kā arī jaunu pakalpojumu piedāvāšanas apraksti un matemātiskie aprēķini, un sniegts plānoto aktivitāšu novērtējums. Tehnoloģiskā daļā aprakstīta uzņēmuma vajadzībām izstrādāta datubāze un parādīti datubāzes izveides soļi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma pilnveidošanai tiek izmantotas uzņēmuma atpazīstamības uzlabošanas iespējas un jaunu klientu piesaistes iespējas, jaunu pakalpojumu piedāvāšana un cenu politikas uzlabošana.
Keywords Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana
Keywords in English Development of Accounting Outsourcing Company Activities
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 18:41:59