Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Pierīgas pašvaldību attīstības iespējas
Nosaukums angļu valodā Development Possibilities of Municipalities in the Riga Vicinity
Autors Ieva Siliņa
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs N. Semjonova
Recenzents Prof. I. Voronova
Anotācija Maģistra darba autore: Ieva Siliņa Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Dr. oec. Nadežda Semjonova Maģistra darba temats: “Pierīgas pašvaldību attīstības iespējas” Maģistra darba apjoms: 93 lapas, kurās ietvertas 11 tabulas, 26 attēli, 2 formulas un 6 pielikumi. Darba teorētiskā daļa sastāv no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām, analītiskā daļa – no 4 nodaļām un praktiskā daļa – no 3 nodaļām. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, Valsts kases, Centrālās statistikas pārvaldes, Lursoft un citu organizāciju datu bāzes, Pierīgas pašvaldību interneta mājaslapās publicētie dati un materiāli, speciālā ekonomiskā literatūra un nepublicētie mācību līdzekļi – kopā 61 avots. Maģistra darbā ir izpētīta Pierīgas pašvaldību, konkrētāk, Ādažu, Carnikavas, Mārupes un Stopiņu novadu, attīstība. Darbā ir analizēti Pierīgas pašvaldību ekonomiskie attīstības rādītāji un novērtēta pašvaldību attīstība gan pēc teritorijas attīstības indeksiem, gan pēc iedzīvotāju paustajiem viedokļiem. Pētījuma gaitā tika secināts, ka Pierīgas pašvaldību budžeta ieņēmumi un izdevumi, kā arī iedzīvotāju skaits ik gadu pieaug, ko sekmē iedzīvotāju migrācija uz Pierīgas pašvaldībām. Tā kā attālums līdz galvaspilsētai Rīga nav tāls, tad daudzi Pierīgas pašvaldību iedzīvotāji savas darba vietas ir izvēlējušies Rīgā, ja nav atraduši tās novada ietvaros. Iedzīvotāju skaita pieaugums rada vairāku jomu un pakalpojumu nepieejamību pašvaldībās finansējuma trūkuma dēļ. Tā kā Pierīgas pašvaldības tiek uzskatītas par “bagātajām pašvaldībām”, tad piesaistīt gan ES fondu vai valsts papildus finansējumu ir grūti. Līdz ar to šo problēmu risināšana apgrūtina pašvaldību attīstību, kā arī veicina iedzīvotāju neapmierinātību ar konkrēto pakalpojumu un jomu.
Atslēgas vārdi Pierīgas pašvaldības, Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds, budžets, teritorijas attīstības indekss.
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipalities in the Riga Vicinity, equalisation fund of Local Government Finances, budget, territory development index.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 16:51:09