Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Pierīgas pašvaldību attīstības iespējas
Title in English Development Possibilities of Municipalities in the Riga Vicinity
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N. Semjonova
Reviewer Prof. I. Voronova
Abstract Maģistra darba autore: Ieva Siliņa Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Dr. oec. Nadežda Semjonova Maģistra darba temats: “Pierīgas pašvaldību attīstības iespējas” Maģistra darba apjoms: 93 lapas, kurās ietvertas 11 tabulas, 26 attēli, 2 formulas un 6 pielikumi. Darba teorētiskā daļa sastāv no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām, analītiskā daļa – no 4 nodaļām un praktiskā daļa – no 3 nodaļām. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, Valsts kases, Centrālās statistikas pārvaldes, Lursoft un citu organizāciju datu bāzes, Pierīgas pašvaldību interneta mājaslapās publicētie dati un materiāli, speciālā ekonomiskā literatūra un nepublicētie mācību līdzekļi – kopā 61 avots. Maģistra darbā ir izpētīta Pierīgas pašvaldību, konkrētāk, Ādažu, Carnikavas, Mārupes un Stopiņu novadu, attīstība. Darbā ir analizēti Pierīgas pašvaldību ekonomiskie attīstības rādītāji un novērtēta pašvaldību attīstība gan pēc teritorijas attīstības indeksiem, gan pēc iedzīvotāju paustajiem viedokļiem. Pētījuma gaitā tika secināts, ka Pierīgas pašvaldību budžeta ieņēmumi un izdevumi, kā arī iedzīvotāju skaits ik gadu pieaug, ko sekmē iedzīvotāju migrācija uz Pierīgas pašvaldībām. Tā kā attālums līdz galvaspilsētai Rīga nav tāls, tad daudzi Pierīgas pašvaldību iedzīvotāji savas darba vietas ir izvēlējušies Rīgā, ja nav atraduši tās novada ietvaros. Iedzīvotāju skaita pieaugums rada vairāku jomu un pakalpojumu nepieejamību pašvaldībās finansējuma trūkuma dēļ. Tā kā Pierīgas pašvaldības tiek uzskatītas par “bagātajām pašvaldībām”, tad piesaistīt gan ES fondu vai valsts papildus finansējumu ir grūti. Līdz ar to šo problēmu risināšana apgrūtina pašvaldību attīstību, kā arī veicina iedzīvotāju neapmierinātību ar konkrēto pakalpojumu un jomu.
Keywords Pierīgas pašvaldības, Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds, budžets, teritorijas attīstības indekss.
Keywords in English Municipalities in the Riga Vicinity, equalisation fund of Local Government Finances, budget, territory development index.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 16:51:09