Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Cilvēkresursu piesaistes iespējas Latvijas reģioniem
Nosaukums angļu valodā Possibility of Human Resource Attraction in the Regions of Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs L. Kamola
Recenzents Lektore I. Ozoliņa- Ozola
Anotācija Maģistra darba temats: Cilvēkresursu piesaistes iespējas Latvijas reģioniem Maģistra darba autore – Motte Šarlote, RTU Maģistra darba vadītāja – Kamola Līga, Mg.oec., Mg. edu., RTU Maģistra darbā tika pētīti cilvēkresursu, cilvēkkapitāla un to novērtēšanas principu un cilvēkresursu vadības teorētiskie aspekti, kā arī izstrādātas un piedāvātas cilvēkresursu piesaistes veicināšanas iespējas. Tika veikta pašvaldību darbinieku aptauja ar mērķi novērtēt piedāvāto piesaistes iespēju svarīgumu un nozīmīgumu Latvijas reģioniem. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā darba autore analizēja cilvēkresursu un cilvēkkapitāla jēdzienu būtības attīstību un pamatkomponentus, cilvēkresursu vadīšanas funkcijas un uzdevumus. Tika noteikts, ka, reģiona mērogā, cilvēkresursu piesaistes veiksmīgai realizēšanai jāņem vērā aktuālo situāciju darba tirgū. Otrājā daļā tika raksturotas Latvijas un Latvijas reģionu aktuālās darba tirgus tendences un noteikti tirgus pārkārtojumu kopējie virzieni cilvēkresursu piesaistei, kā arī pamatota nepieciešamība to uzlabošanai paaudžu kontekstā. Trešajā daļā autore analīzē reģionu elektorāta vecumgrupas saistībā ar iespējām piesaistīt darbam un dzīvei reģionā. Izstrādāti piesaistes iespēju priekšlikumi un veikta to novērtēšana, kas tika balstīta uz reģionu pašvaldību darbinieku aptaujas rezultātu apstrādes ar daudzfaktoru analīzes metožu pielietojumu. Nobeigumā tika sagatavoti secinājumi un priekšlikumi cilvēkresursu piesaistes veicināšanai, kas ir orientēti uz pašvaldību organizatoriskās struktūras pārkārtojumu atbilstoši jaunajiem darba tirgus izaicinājumiem un dažāda līmeņa izglītības pilnvedošanu saskaņā ar jaunajām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasībām un iespējām. Darba apjoms – 91 lapaspuse, t.sk. 11 tabulas, 41 attēls, 2 pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ar 65 avotiem. Atslēgvārdi: cilvēkresursi, cilvēkkapitāls, cilvēkresursu vadīšana, cilvēkresursu piesaiste, darba tirgus, reģions, pašvaldība
Atslēgas vārdi cilvēkresursi, cilvēkkapitāls, cilvēkresursu vadīšana, cilvēkresursu piesaiste, darba tirgus, reģions, pašvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā human resources, human capital, human resources management, labor market, region, self-government
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 14:39:05