Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Cilvēkresursu piesaistes iespējas Latvijas reģioniem
Title in English Possibility of Human Resource Attraction in the Regions of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor L. Kamola
Reviewer Lektore I. Ozoliņa- Ozola
Abstract Maģistra darba temats: Cilvēkresursu piesaistes iespējas Latvijas reģioniem Maģistra darba autore – Motte Šarlote, RTU Maģistra darba vadītāja – Kamola Līga, Mg.oec., Mg. edu., RTU Maģistra darbā tika pētīti cilvēkresursu, cilvēkkapitāla un to novērtēšanas principu un cilvēkresursu vadības teorētiskie aspekti, kā arī izstrādātas un piedāvātas cilvēkresursu piesaistes veicināšanas iespējas. Tika veikta pašvaldību darbinieku aptauja ar mērķi novērtēt piedāvāto piesaistes iespēju svarīgumu un nozīmīgumu Latvijas reģioniem. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā darba autore analizēja cilvēkresursu un cilvēkkapitāla jēdzienu būtības attīstību un pamatkomponentus, cilvēkresursu vadīšanas funkcijas un uzdevumus. Tika noteikts, ka, reģiona mērogā, cilvēkresursu piesaistes veiksmīgai realizēšanai jāņem vērā aktuālo situāciju darba tirgū. Otrājā daļā tika raksturotas Latvijas un Latvijas reģionu aktuālās darba tirgus tendences un noteikti tirgus pārkārtojumu kopējie virzieni cilvēkresursu piesaistei, kā arī pamatota nepieciešamība to uzlabošanai paaudžu kontekstā. Trešajā daļā autore analīzē reģionu elektorāta vecumgrupas saistībā ar iespējām piesaistīt darbam un dzīvei reģionā. Izstrādāti piesaistes iespēju priekšlikumi un veikta to novērtēšana, kas tika balstīta uz reģionu pašvaldību darbinieku aptaujas rezultātu apstrādes ar daudzfaktoru analīzes metožu pielietojumu. Nobeigumā tika sagatavoti secinājumi un priekšlikumi cilvēkresursu piesaistes veicināšanai, kas ir orientēti uz pašvaldību organizatoriskās struktūras pārkārtojumu atbilstoši jaunajiem darba tirgus izaicinājumiem un dažāda līmeņa izglītības pilnvedošanu saskaņā ar jaunajām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasībām un iespējām. Darba apjoms – 91 lapaspuse, t.sk. 11 tabulas, 41 attēls, 2 pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ar 65 avotiem. Atslēgvārdi: cilvēkresursi, cilvēkkapitāls, cilvēkresursu vadīšana, cilvēkresursu piesaiste, darba tirgus, reģions, pašvaldība
Keywords cilvēkresursi, cilvēkkapitāls, cilvēkresursu vadīšana, cilvēkresursu piesaiste, darba tirgus, reģions, pašvaldība
Keywords in English human resources, human capital, human resources management, labor market, region, self-government
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 14:39:05