Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Valsts atbalsts inovatīvai uzņēmējdarbībai Latvijā
Nosaukums angļu valodā State Support for Innovative Business in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs U. Kamols
Recenzents Prof. V. Jurēnoks
Anotācija Maģistra darba „Valsts atbalsts inovatīvai uzņēmējdarbībai Latvijā” autore ir Kristina Ozoliņa, darba vadītājs ir pr.doc., Mg. Oec. U.Kamols. Maģistra darba ietvaros ir izpētītas inovāciju tendences Latvijā un nacionālajā inovācijas politikā definētie mērķi, secinot, ka inovācija ir viena no vissvarīgākajām prioritātēm gan valsts attīstībai kopumā, gan dažādu nozaru un jomu attīstībā, tomēr inovatīvās uzņēmējdarbības un pētnieciskās darbības aktivitāte būtiski atšķiras no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un ir zem vidējā ES līmeņa. Izpētot Latvijā pieejamos valsts atbalsta veidus inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī veicot inovatīvo uzņēmumu aptauju un eksperta interviju, tiek secināts, ka tie aptver plašu atbalstāmo darbību spektru, tomēr efektīvu valsts atbalsta apgūšanu ietekmē lielais birokrātiskais slogs un informācijas trūkums par atbalsta saņemšanas iespējām. Valsts atbalstam ir liela, dažkārt pat noteicoša nozīme inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanā, tomēr tā nedrīkst būt vienīgā vai galvenā uzņēmuma motivācija. Pamatojoties uz darbā gūtajiem secinājumiem, tiek izstrādāti un raksturoti trīs valsts atbalsta pasākumi, kas veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbību Latvijā un kuru ietvaros tiktu sniegts atbalsts darbībām, kas šobrīd netiek atbalstītas – atbalsts darbaspēka atalgojumam, darbaspēka kvalifikācijas celšanai pašu uzņēmumu organizētu apmācību ietvaros, kā arī informatīvais atbalsts par inovāciju, inovatīvu uzņēmējdarbību un tās veicināšanas atbalsta pasākumiem, kā arī tiek izstrādāta viena atbalsta pasākuma īstenošanas stratēģija. Maģistra darba kopējais apjoms ir 103 lappuse, kas satur 31 attēlu, 5 tabulas, un tas ir papildināts ar 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Inovācija, uzņēmējdarbība, pētnieciskā darbība, valsts atbalsts, inovāciju politika
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovations, Entrepreneurship, Research and Development, State Support, Innovation Policies
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 11:25:18