Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Valsts atbalsts inovatīvai uzņēmējdarbībai Latvijā
Title in English State Support for Innovative Business in Latvia
Department
Scientific advisor U. Kamols
Reviewer Prof. V. Jurēnoks
Abstract Maģistra darba „Valsts atbalsts inovatīvai uzņēmējdarbībai Latvijā” autore ir Kristina Ozoliņa, darba vadītājs ir pr.doc., Mg. Oec. U.Kamols. Maģistra darba ietvaros ir izpētītas inovāciju tendences Latvijā un nacionālajā inovācijas politikā definētie mērķi, secinot, ka inovācija ir viena no vissvarīgākajām prioritātēm gan valsts attīstībai kopumā, gan dažādu nozaru un jomu attīstībā, tomēr inovatīvās uzņēmējdarbības un pētnieciskās darbības aktivitāte būtiski atšķiras no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un ir zem vidējā ES līmeņa. Izpētot Latvijā pieejamos valsts atbalsta veidus inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī veicot inovatīvo uzņēmumu aptauju un eksperta interviju, tiek secināts, ka tie aptver plašu atbalstāmo darbību spektru, tomēr efektīvu valsts atbalsta apgūšanu ietekmē lielais birokrātiskais slogs un informācijas trūkums par atbalsta saņemšanas iespējām. Valsts atbalstam ir liela, dažkārt pat noteicoša nozīme inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanā, tomēr tā nedrīkst būt vienīgā vai galvenā uzņēmuma motivācija. Pamatojoties uz darbā gūtajiem secinājumiem, tiek izstrādāti un raksturoti trīs valsts atbalsta pasākumi, kas veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbību Latvijā un kuru ietvaros tiktu sniegts atbalsts darbībām, kas šobrīd netiek atbalstītas – atbalsts darbaspēka atalgojumam, darbaspēka kvalifikācijas celšanai pašu uzņēmumu organizētu apmācību ietvaros, kā arī informatīvais atbalsts par inovāciju, inovatīvu uzņēmējdarbību un tās veicināšanas atbalsta pasākumiem, kā arī tiek izstrādāta viena atbalsta pasākuma īstenošanas stratēģija. Maģistra darba kopējais apjoms ir 103 lappuse, kas satur 31 attēlu, 5 tabulas, un tas ir papildināts ar 2 pielikumiem.
Keywords Inovācija, uzņēmējdarbība, pētnieciskā darbība, valsts atbalsts, inovāciju politika
Keywords in English Innovations, Entrepreneurship, Research and Development, State Support, Innovation Policies
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 11:25:18