Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Management at a Company"
Autors Linda Butlere
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Langenfelde Laura
Recenzents Pudāne Astra, lektore, Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta autors: Linda Butlere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Laura Langenfelde Diplomprojekta temats: Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts uzņēmumā Diplomprojekta apjoms: 84 lpp, 14 tabulas, 22 attēli, 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 26 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, lekciju konspekti, kā arī organizācijas nepublicētie materiāli. Darbā tika izmantotas divas grāmatas, kuras publicētas angļu valodā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Butlere L. Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts uzņēmumā: Diplomprojekts / Zin. vadītāja Langenfelde L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 84 lpp. Darba analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma personāla vadības procesu analīze. Teorētiskajā daļā autore apskatīja teorētisko bāzi, kas saistīti ar darba autores izvēlēto tēmu. Projekta aprēķinu daļā autore izstrādāja trīs projektus personāla vadīšanas procesu pilnveidošanai: tikai aktualizēta esošā novērtēšanas anketa, tika veikti aprēķini, lai noteiktu personāla mainību uzņēmumā gada laikā. Autore izstrādāja ieteikumus, kā ieviest jauno novērtēšanas sistēmu, kā arī tika izstrādāta aptaujas anketa, pārtraucot darba tiesiskās attiecības.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Improvement of Staff Management at a Company
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 22:42:06