Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts uzņēmumā"
Title in English "Project on Improvement of Staff Management at a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Langenfelde Laura
Reviewer Pudāne Astra, lektore, Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta autors: Linda Butlere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Laura Langenfelde Diplomprojekta temats: Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts uzņēmumā Diplomprojekta apjoms: 84 lpp, 14 tabulas, 22 attēli, 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 26 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, lekciju konspekti, kā arī organizācijas nepublicētie materiāli. Darbā tika izmantotas divas grāmatas, kuras publicētas angļu valodā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Butlere L. Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts uzņēmumā: Diplomprojekts / Zin. vadītāja Langenfelde L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 84 lpp. Darba analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma personāla vadības procesu analīze. Teorētiskajā daļā autore apskatīja teorētisko bāzi, kas saistīti ar darba autores izvēlēto tēmu. Projekta aprēķinu daļā autore izstrādāja trīs projektus personāla vadīšanas procesu pilnveidošanai: tikai aktualizēta esošā novērtēšanas anketa, tika veikti aprēķini, lai noteiktu personāla mainību uzņēmumā gada laikā. Autore izstrādāja ieteikumus, kā ieviest jauno novērtēšanas sistēmu, kā arī tika izstrādāta aptaujas anketa, pārtraucot darba tiesiskās attiecības.
Keywords Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts uzņēmumā
Keywords in English Project on Improvement of Staff Management at a Company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.12.2016 22:42:06