Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Energoresursu izmantošanas iespējas transportā atšķirīgos reģionos
Nosaukums angļu valodā Possibilities to Use Energy Resources in Transport in Different Regions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J. Kuškins
Recenzents Asoc. prof. D. Ščeulovs
Anotācija Maģistra darbu „Energoresursu izmantošanas iespējas transportā atšķirīgos reģionos” maģistra grāda ekonomikā iegūšanai ir izstrādājis „Pilsētu un reģionu inženierekonomika” students Kaspars Siliņš. Maģistra darba mērķis ir izpētīt energoresursu izmantošanas iespējas transportā atšķirīgos Latvijas reģionos. Transportam patērētie energoresursi aizņem lielu īpatsvaru kopējā energoresursu patēriņā. Ir būtiski meklēt veidus, kā spēt samazināt to patēriņu, tādējādi arī samazinot transporta kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas, ka arī secinājumu un priekšlikumu daļas. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par Latvijas plānošanas reģioniem, energoresursu izmantošanas iespējām transportā, degvielas mazumtirdzniecības tirgu un nākotnes attīstības tendences autotransporta jomā. Darba analītiskajā daļā tiek analizēta apkopotā informācija par naftas produktu realizētajiem apjomiem, degvielas uzpildes staciju izvietošanu reģionos, elektromobilitātes attīstības iespējām, kā arī analizēta Latvijas plānošanas reģionu transporta infrastruktūra. Darba praktiskajā daļā ir izpētīta elektromobilitātes nākotnes attīstības ietekme uz energoresursu pārdali. Sniegtas būtiskākās atziņas par energoresursu izmantošanu tuvākajā nākotnē. Salīdzinātas Latvijas vadošo degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu cenu atšķirības, ka arī veikta aptauja par energoresursu izmantošanas iespējām transportā atsevišķos Latvijas reģionos. Maģistra darba apjoms ir 103 lpp., tajā ir iekļautas 9 tabulas, 34 attēli, 5 pielikumi uz 7 lpp. un 55 izmantotās literatūras avotu vienības.
Atslēgas vārdi Energoresursi, transports, reģionu attīstība, elektromobilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy resources, transport, regional development, electromobility
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 22:39:17