Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Energoresursu izmantošanas iespējas transportā atšķirīgos reģionos
Title in English Possibilities to Use Energy Resources in Transport in Different Regions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J. Kuškins
Reviewer Asoc. prof. D. Ščeulovs
Abstract Maģistra darbu „Energoresursu izmantošanas iespējas transportā atšķirīgos reģionos” maģistra grāda ekonomikā iegūšanai ir izstrādājis „Pilsētu un reģionu inženierekonomika” students Kaspars Siliņš. Maģistra darba mērķis ir izpētīt energoresursu izmantošanas iespējas transportā atšķirīgos Latvijas reģionos. Transportam patērētie energoresursi aizņem lielu īpatsvaru kopējā energoresursu patēriņā. Ir būtiski meklēt veidus, kā spēt samazināt to patēriņu, tādējādi arī samazinot transporta kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas, ka arī secinājumu un priekšlikumu daļas. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par Latvijas plānošanas reģioniem, energoresursu izmantošanas iespējām transportā, degvielas mazumtirdzniecības tirgu un nākotnes attīstības tendences autotransporta jomā. Darba analītiskajā daļā tiek analizēta apkopotā informācija par naftas produktu realizētajiem apjomiem, degvielas uzpildes staciju izvietošanu reģionos, elektromobilitātes attīstības iespējām, kā arī analizēta Latvijas plānošanas reģionu transporta infrastruktūra. Darba praktiskajā daļā ir izpētīta elektromobilitātes nākotnes attīstības ietekme uz energoresursu pārdali. Sniegtas būtiskākās atziņas par energoresursu izmantošanu tuvākajā nākotnē. Salīdzinātas Latvijas vadošo degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu cenu atšķirības, ka arī veikta aptauja par energoresursu izmantošanas iespējām transportā atsevišķos Latvijas reģionos. Maģistra darba apjoms ir 103 lpp., tajā ir iekļautas 9 tabulas, 34 attēli, 5 pielikumi uz 7 lpp. un 55 izmantotās literatūras avotu vienības.
Keywords Energoresursi, transports, reģionu attīstība, elektromobilitāte
Keywords in English Energy resources, transport, regional development, electromobility
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.12.2016 22:39:17