Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Pašvaldības iestādes personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Attraction and Selection at Municipal Institutions"
Autors Daiga Maurere
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ozoliņa-Ozola Iveta
Recenzents Kalniņš Armands, Alberta koledža, docents, Mg.paed.
Anotācija Diplomprojekta autors: Daiga Maurere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Bc.psych. Iveta Ozoliņa-Ozola Diplomprojekta temats: Pašvaldības iestādes personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 91 lp., 25 tab., 20 att., 9 pielikumi Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojektā izmantoti 42 literatūras avoti, tai skaitā: Latvijas Republikas normatīvie akti, interneta resursi, vispārējā literatūra personāla vadīšanā, speciālā literatūra personāla piesaistē un atlasē, iestādes nepublicētie materiāli, informācija no darbiniekiem. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta pašvaldības iestādes ,,Ventspils pilsētas Sociālais dienests” personāla meklēšanas, piesaistes un atlases procesu analīze un identificētas pilnveidošanas iespējas. Teorētiskajā daļā analizēti personāla piesaistes, meklēšanas un atlases teorētiskie aspekti un labas prakses piemēri. Diplomprojekta projekta aprēķinu daļā izstrādāts sociālā darba speciālista amata prasību pilnveidošanas projekts, sociālā darba speciālista piesaistes pilnveidošanas projekts un sociālo darbinieku atlases pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Maurere D. Pašvaldības iestādes personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 91 lp.
Atslēgas vārdi Personāla piesaiste, personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Staff Attraction, staff Selection
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 19:19:30