Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Pašvaldības iestādes personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Staff Attraction and Selection at Municipal Institutions"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ozoliņa-Ozola Iveta
Reviewer Kalniņš Armands, Alberta koledža, docents, Mg.paed.
Abstract Diplomprojekta autors: Daiga Maurere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Bc.psych. Iveta Ozoliņa-Ozola Diplomprojekta temats: Pašvaldības iestādes personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 91 lp., 25 tab., 20 att., 9 pielikumi Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojektā izmantoti 42 literatūras avoti, tai skaitā: Latvijas Republikas normatīvie akti, interneta resursi, vispārējā literatūra personāla vadīšanā, speciālā literatūra personāla piesaistē un atlasē, iestādes nepublicētie materiāli, informācija no darbiniekiem. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta pašvaldības iestādes ,,Ventspils pilsētas Sociālais dienests” personāla meklēšanas, piesaistes un atlases procesu analīze un identificētas pilnveidošanas iespējas. Teorētiskajā daļā analizēti personāla piesaistes, meklēšanas un atlases teorētiskie aspekti un labas prakses piemēri. Diplomprojekta projekta aprēķinu daļā izstrādāts sociālā darba speciālista amata prasību pilnveidošanas projekts, sociālā darba speciālista piesaistes pilnveidošanas projekts un sociālo darbinieku atlases pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Maurere D. Pašvaldības iestādes personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 91 lp.
Keywords Personāla piesaiste, personāla atlase
Keywords in English Staff Attraction, staff Selection
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.12.2016 19:19:30