Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla atlases un apmācības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Staff Selection and Training Improvement"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kamola Līga
Recenzents Gailīte Sarmīte, lektore, Mg.psih.
Anotācija Anotācija Diplomprojekta nosaukums: Personāla atlases un apmācības pilnveidošanas projekts Diplomprojekta autore: Ilze Dambīte- Puriņa Zinātniskā vadītāja: Prakt. doc., Mg. oec. Līga Kamola Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 46 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla vadības sistēmas analīze. Apkopots darbinieku viedoklis par personāla vadības sistēmu, uzņēmumu izmantojot anketēšanu. Analizēti rezultāti. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases teorētiskie aspekti, atlases veidi un metodes, juridiskās prasības, personāla apmācību būtība un nozīme, aplūkota stratēģiskā plānošana kā personāla vadības instruments un salīdzinātas arī Eiropas darba devēju un Latvijas darba dēvēju investīcijas personāla izaugsmē. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti normatīvi metodiskie dokumenti personāla atlases vajadzībām, tika veikta galvenā grāmatveža (ārpakalpojumu sniedzošā uzņēmumā) darba analīze, pilnveidota galvenā grāmatveža amata apraksts, izstrādātas galvenā grāmatveža kvalifikācijas prasības un atlases kritēriji, noteiktas personāla meklēšanas metodes, Personāla apmācību projekta ieviešana grāmatvežiem, noteiktas mācību vajadzības, mentora ieviešanas kritēriji un iespējas uzņēmumā, kā arī aprēķinātas personāla apmācību ieviešanas izmaksas vienam darbiniekam. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Dambīte-Puriņa I., Personāla atlases un apmācības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Kamola L. – Datorsalikums. – Rīga:RTU,2016. – 89 lpp. Diplomprojekta apjoms: 89 lapa; darbā iekļautas 16 tabulas, 12 attēli; darbam pievienoti 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Personāla atlase un apmācība
Atslēgas vārdi angļu valodā Staff Selection and Training
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 12:31:22