Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla atlases un apmācības pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Staff Selection and Training Improvement"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Kamola Līga
Reviewer Gailīte Sarmīte, lektore, Mg.psih.
Abstract Anotācija Diplomprojekta nosaukums: Personāla atlases un apmācības pilnveidošanas projekts Diplomprojekta autore: Ilze Dambīte- Puriņa Zinātniskā vadītāja: Prakt. doc., Mg. oec. Līga Kamola Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 46 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla vadības sistēmas analīze. Apkopots darbinieku viedoklis par personāla vadības sistēmu, uzņēmumu izmantojot anketēšanu. Analizēti rezultāti. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases teorētiskie aspekti, atlases veidi un metodes, juridiskās prasības, personāla apmācību būtība un nozīme, aplūkota stratēģiskā plānošana kā personāla vadības instruments un salīdzinātas arī Eiropas darba devēju un Latvijas darba dēvēju investīcijas personāla izaugsmē. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti normatīvi metodiskie dokumenti personāla atlases vajadzībām, tika veikta galvenā grāmatveža (ārpakalpojumu sniedzošā uzņēmumā) darba analīze, pilnveidota galvenā grāmatveža amata apraksts, izstrādātas galvenā grāmatveža kvalifikācijas prasības un atlases kritēriji, noteiktas personāla meklēšanas metodes, Personāla apmācību projekta ieviešana grāmatvežiem, noteiktas mācību vajadzības, mentora ieviešanas kritēriji un iespējas uzņēmumā, kā arī aprēķinātas personāla apmācību ieviešanas izmaksas vienam darbiniekam. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Dambīte-Puriņa I., Personāla atlases un apmācības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Kamola L. – Datorsalikums. – Rīga:RTU,2016. – 89 lpp. Diplomprojekta apjoms: 89 lapa; darbā iekļautas 16 tabulas, 12 attēli; darbam pievienoti 8 pielikumi.
Keywords Personāla atlase un apmācība
Keywords in English Staff Selection and Training
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.12.2016 12:31:22