Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Finanšu pakalpojumu uzņēmuma kreditēšanas procesa pilnveidošanas projekts mazos un vidējos uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Financial Services Company Crediting Process at Small and Medium-Size Companies"
Autors Ģirts Priede
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ciemleja Guna
Recenzents Kamols Uldis, docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Priede Ģ. Finanšu pakalpojumu uzņēmuma kreditēšanas procesa pilnveidošanas projekts mazos un vidējos uzņēmumos: diplomprojekts/Zinātniskais vadītājs dr.oec. Guna Ciemleja. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionāla bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016.- 77 lapas, 13 attēli, 26 tabulas, 12 vienādojumi un 3 pielikumi. Darbā izpētīts mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas process finanšu pakalpojumu uzņēmumā un izvirzīti priekšlikumi procesa uzlabošanai. Lai sasniegtu šo mērķi autors apskatījis finansēšanas situāciju mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk tekstā – MVU) vidē un finanšu sektorā kopumā, kā arī analizējis šo procesu darbā aprakstītajā uzņēmumā un veicis finanšu jomas ekspertu anketēšanu. Pētītā jautājuma aktualitāte balstīta uz Eiropas Savienības un Ekonomikas ministrijas centieniem attīstīt mazos un vidējos uzņēmumus kā nozīmīgus ekonomiskās attīstības veicinātājus, bet finanšu pakalpojumu uzņēmumu finansējuma nepieejamība var kavēt šo uzņēmumu attīstību.
Atslēgas vārdi MVU, kreditēšana, šķēršļi, uzlabojumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā SME`s, financing, issues, improvements.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 11:22:52